Onze kijk

Ecopart / Lycens helpt opdrachtgevers de milieukwaliteit van een (te ontwikkelen) woon- of werkomgeving in beeld te brengen en deze zo nodig te verbeteren. Dat doen we door initiatieven te nemen, projecten te begeleiden, onderzoeken uit te voeren en adviezen te geven.

Onze kernwaarden zijn daadkrachtig, gelijkwaardig, transparant, procesmatig, toegankelijk en nuchter.

Wij weten wat er nodig is voor een goed proces, zijn duidelijk en schuwen de discussie niet. We staan voor ons werk en zijn resultaatgericht. Wij behalen het beste resultaat wanneer samenwerkingen gelijkwaardig zijn en als we elkaar kunnen vertrouwen. We respecteren elkaars standpunten en opvattingen en kunnen daardoor eerlijk en oprecht zijn. Voor ons zijn relaties de basis van ons werk; een goede relatie is meer waard dan kortstondig succes.

Onze medewerkers willen professionals zijn. Dat betekent dat commerciële vaardigheden, adviesvaardigheden en vakinhoudelijk expertise allen even belangrijk zijn in de dagbesteding. De professionaliteit van Ecopart blijft in ontwikkeling en leidt binnenkort tot de implementatie van het hiervoor reeds uitgewerkte certificeringsysteem volgens de norm ISO 9001:2000 en de diverse procescertificaten bodem.

Professioneel

Ecopart / Lycens is een professioneel bureau. Ons werk is complex en omvangrijk. Daarom werken we gestructureerd en borgen we alles in processen. Daardoor werken we effectief en efficiënt en halen we het maximale rendement uit projecten.

Onze medewerkers zijn professionals, zij zijn allemaal gemotiveerd en gekwalificeerd binnen hun vakgebied. Lycens B.V. is gecertificeerd conform de ISO 9001-2015, de BRL SIKB 1000 (protocol 1001), 2000 (protocol 2001, 2002 en 2018) en 6000 (protocol 6001) en het Procescertificaat Asbestinventarisatie. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het op een efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze verrichten van de ingenieurs- en advieswerkzaamheden.