Onze missie

Ecopart helpt opdrachtgevers de milieukwaliteit van een (te ontwikkelen) woon- of werkomgeving in beeld te brengen en deze zo nodig te verbeteren. Dat doen we door initiatieven te nemen, onderzoeken uit te voeren, projecten te leiden en adviezen te geven.

Ecopart is een professioneel ingenieursbureau. Onze werkprocessen zijn gericht op het behalen van de door de opdrachtgevers gewenste eindresultaten. Voorbereiding, planning, monitoring en evaluatie van werkzaamheden zijn kenmerkend voor onze aanpak.

Onze medewerkers willen professionals zijn. Dat betekent dat commerciële vaardigheden, adviesvaardigheden en vakinhoudelijk expertise allen even belangrijk zijn in de dagbesteding. De professionaliteit van Ecopart blijft in ontwikkeling en leidt binnenkort tot de implementatie van het hiervoor reeds uitgewerkte certificeringsysteem volgens de norm ISO 9001:2000 en de diverse procescertificaten bodem.

Kijk op het werkveld

Ecopart houdt zich bezig met milieuvraagstukken in relatie met ruimte (Ruimtelijke ordening): zaken die nodig zijn om de gebruikers van een woon- of werkomgeving zich in deze omgeving prettig te laten voelen. Wij doen dat door onderzoeken, projectbegeleiding en advies te leveren aan opdrachtgevers.

Door onderzoek, begeleiding en advisering willen wij doen wat volgens ons belangrijk is en waar we het liefst aan werken:

  • het in beeld brengen van de milieukwaliteit van de betreffende woon- of werkomgeving;
  • het zo nodig optimaliseren van deze omgeving voor de (nieuwe) gebruiksfunctie;
  • het in balans brengen van de hierbij spelende belangen.

Dat doen we door mensen en techniek (zoals onderzoeken) nadrukkelijk een rol in ons werk, in onze projecten te geven.

Professioneel

Ecopart is een professioneel ingenieursbureau. Onze werkprocessen zijn gericht op het behalen van de door de opdrachtgevers gewenste eindresultaten. Voorbereiding, planning, monitoring en evaluatie van werkzaamheden zijn kenmerkend voor onze aanpak.

Onze medewerkers willen professionals zijn. Dat betekent dat commerciële vaardigheden, adviesvaardigheden en vakinhoudelijk expertise allen even belangrijk zijn in de dagbesteding. De professionaliteit van Ecopart blijft in ontwikkeling en leidt binnenkort tot de implementatie van het hiervoor reeds uitgewerkte certificeringsysteem volgens de norm ISO 9001:2000 en de diverse procescertificaten bodem.